Noskaidroti apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017” nominanti kategorijā “Rabarbers” 
 
Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017” nominanti bērnu un jauniešu kategorijā "Rabarbers”. Uz laureāta titulu pretendē trīs jaunieši: Emīls Lukjanskis no Cēsīm, Jana Kolbina no Salaspils un Kristaps Kravalis no Rīgas. Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā.
 
Apbalvojums bērnu un jauniešu nominācijā "Rabarbers” tiks pasniegts kādam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kura dzīvē un darbībā izpaužas apbalvojuma vērtības: izcilība, degsme, sūtība, stāja, veiksme un savpatība. Šī gada žūrijas vadītājs ir Mārtiņš Martinsons, kurš darbojas kopā ar  vizionāriem Renāru Zeltiņu, Ilgu Reiznieci, 2015. gada laureātu Valteru Dakšu un 2014. gada laureātu Andri Jenertu, kā arī Imanta Ziedoņa muzeja fonda vadītāju Daci Zariņu un Leišmalītes projekta vadītāju Maiju Jaunzemi. 
 
Pretendentus apbalvojumam “Laiks Ziedonim” varēja izvirzīt jebkurš, turklāt bija iespējams arī pašam pieteikt sevi. Šogad pieteikti vairāk nekā 200 pretendenti, no tiem bērnu un jauniešu nominācijā 57. 
 
Nominācijas „Rabarbers” vizionārs Mārtiņš Martinsons: „Par šī gada apbalvojuma “Laiks Ziedonim” bērnu un jauniešu nominācijas “Rabarbers” nominantiem esam izvēlējušies trīs drosmīgus jauniešus, kuri katrs savā veidā ir izvēlējušies iet savu ceļu, iesaistīt tajā citus un padarīt pasauli Ziedoniskāku.
 
Emīls Lukjanskis – 22 gadus vecs jaunietis no Cēsīm, strādā zinātkāres centrā “ZINOO”, izglītojot bērnus un pieaugušos, atraisot zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Emīls aktīvi darbojies Cēsu novada Jauniešu domē, veidojot aktīvu jauniešu dzīvi, palīdzējis iegūt Cēsu jauniešiem māju, telpu, kur labi pavadīt brīvo laiku. Cēsis ir viņa pilsēta. Viņam ir svarīgi, lai jauniešiem šeit patiktu un viņi vēlētos atgriezties mājās. Paralēli darbam Emīls darbojas jauniešu biedrībā “YCCY”, raksta, piedalās projektos, lai būtu iespēja jauniešiem no visas pasaules sadraudzēties. Emīls vienmēr ir bijis savas Tēvzemes patriots.
 
Jana Kolbina - 22 gadus veca jauniete no Salaspils, studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē un strādā Rīgas Valdorfskolā. Jana ir pozitīva, radoša, atvērta visam jaunam, prasīga pret sevi, sapņotāja, kas tic, ka kādudien cilvēku smaidi uzveiks pasaules naidu. Viņas moto: dari to, ko vēlies un vislabāk proti. Jana kopā ar domubiedriem Salaspilī izveidojusi jauniešu klubu “Zibsnis”. Ar viņas degsmi un brīvprātīgo darbu ir bagātināta kultūras dzīve novadā, jaunieši veikuši labdarības pasākumus. Viņa drosmīgi aizstāv cilvēciskās vērtības sociālajos tīklos; savus talantus attīsta un dāvā sabiedrībai. Jana ir iedvesmas avots ne tikai jauniešiem, bet jebkuram, kuram ir bijusi iespēja ar viņu sadarboties.
 
Kristaps Kravalis – 24 gadus vecs jaunietis no Rīgas, Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātes students. Pirms vairākiem gadiem radījis kustību jauniešiem “Dubulttreniņš”, kas apvieno sporta treniņus un personības attīstības nodarbības par jauniešiem aktuālām tēmām. Kristaps lielu daļu no savas dzīves velta pašaizliedzīgam darbam ar bērniem un jauniešiem. Viena no virsotnēm, kura katru dienu paliek augstāka, ir Kristapa vadītāja prasmes. Viņš ir vadījis dažādus projektus un tik pat dažādas komandas, kuru sastāvā ir gan jaunieši bez pieredzes, gan arī nozares profesionāļi. Viņš kā vadītājs izdara dubultdarbu, jo rezultātā ir ne tikai sasniegti uzstādītie projekta mērķi, bet personībā audzis arī katrs komandas dalībnieks. Palīdzot un iedvesmojot cilvēkus, viņš ved tuvāk dzīvei, kas piepildīta ar mīlestību, patiesību un labsirdību.
 
Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.
 
Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO, Rēzeknes pilsētas dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
-------------------------------------------
Noskaidroti apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017” nominanti zinātnē 
 
Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017” nominanti zinātnē. Šogad zinātnes nominācijā “Taureņu uzbrukums” uz laureāta titulu pretendē pieci Latvijas zinātnieki, kuri sasnieguši izcilību katrs savā pētniecības nozarē: Sanita Reinsone, Dainis Edgars Ruņģis, Kārlis Agris Gross, Ilze Matīse-VanHoutana un Gatis Krūmiņš.  Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Latgales vēstniecībā GORS - Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā.
 
Nominācijā “Taureņu uzbrukums” apbalvojums tiks pasniegts zinātniekam, kurš aktīvi nodarbojas ar pētniecību kādā no nozarēm, kur Latvijā tiek piešķirts doktora grāds. Šī gada žūrijas komisijas vadītājs ir zinātnieks un 2014. gada apbalvojuma laureāts Vjačeslavs Kaščejevs, kurš darbojas komandā ar vizionāriem - žurnālisti Sandru Kropu, zinātnieku Gustavu Strengu, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi Agritu Kiopu, 2015. gada laureātu Jurģi Šķilteru un 2016. gada laureātu Egilu Stalidzānu, bijušo Latvijas vēstnieku Rolandu Lappuķi un uzņēmēju, fonda “Viegli” dibinātāju Māri Saukānu. Vizionāri ir cilvēki, kuri ir kompetenti nominācijas jomā – šajā situācijā – zinātnē, pārredz un pārzina nozares aktualitātes. 
 
Apbalvojumam “Laiks Ziedonim 2017” šogad pieteikti vairāk nekā 200 pretendenti, no kuriem zinātnes nominācijā 31. Pretendentus apbalvojumam varēja izvirzīt jebkurš cilvēks, kā arī bija  iespējams pašiem pieteikt sevi. Visu martu vizionāri rūpīgi vērtēja pretendentu pieteikumus, daloties savās pārdomās par katru no tiem, uzsverot pozitīvo, ko no katra būtu iespējams mācīties, kā iedvesmot sabiedrību pievērsties zinātnei un pētniecībai. 
 
Nominācijas “Taureņu uzbrukums” žūrijas komisijas vadītājs, zinātnieks Vjačeslavs Kaščejevs: “Tikšanās klātienē ar katru no šī gada “Taureņa uzbrukuma” nominantiem komisijai bija īpašs pagodinājums, piedzīvojot spēcīgas personību iedvesmojošo starojumu. Mūsu nominantu “zvaigznāju” vieno dziļa zinātnieka sūtības apziņa, milzīgas darba spējas un ticība savai tautai. Kaut arī apbalvojuma nosacījumi liek komisijai izvēlēties tikai vienu laureātu, es ļoti ceru, ka mediji izmantos iespēju iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar katru no šī gada “Taureņu uzbrukuma” nominantiem. Viņu stāsti ir daudzveidīgi un unikāli, bet katru īpašā veidā caurstrāvo mīlestība pret Latviju: “Laiks tautai savu spēku redzēt!”.”
 
Sanita Reinsone – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, doktora grāds folkloristikā. Doktora darbā viņa pētīja mutvārdu stāstus, ar kādiem cilvēki interpretē savu apmaldīšanās pieredzi. Sanita ir radoša un harizmātiska personība, kuras pētnieces gaitas aizvien ved pie sabiedrības, gūstot arī plašu atsaucību. S. Reinsones pētnieciskā darbība pēdējā laikā koncentrējusies digitālo humanitāro zinātņu jomā. Tai ir patiesi plašs vēriens, apvienojot izpēti, projektu izstrādi, digitālo resursu izveidi, sadarbību ar starptautiskām profesionāļu aprindām, kā arī plašas sabiedrības iesaisti digitāla kultūras satura pilnveidē un lietošanā. Viņas vadībā veidotā Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva patieso atvērtību apliecināja LFK un UNESCO organizētā akcija “Valodas talka” (2016), kura nominēta balvai “Kilograms kultūras 2016”. Sanitai piemīt īpašs talants izvēlēties sabiedrībai svarīgas un saistošas pētījumu tēmas.
 
Dainis Edgars Ruņģis – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks, doktora grāds augu molekulārajā bioloģijā. Daiņa Edgara Ruņģa zinātniskā darbība saistīta ar augu molekulāro ģenētiku – laukaugu, meža un citu savvaļas sugu pētījumiem. Galvenie pētījuma virzieni ir saistīti ar DNS molekulāro marķieru izstrādi un to izmantošanu meža koku selekcijas programmās – klonu identifikāciju, meža koku ģenētiskās izcelsmes noteikšanu un meža koku sēklu plantāciju ģenētisko analīzi. D.E. Ruņģa vadībā veic pētījumus arī par meža koku molekulārās ģenētikas teorētiskajiem aspektiem. Līdz šim Latvijā šādi pētījumi ir maz veikti. Lai arī D.E. Ruņģis dzimis un audzis Austrālijā, stažējies Kanādā, 2006. gadā ar ģimeni atgriezies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, veltot savu profesionālo darbību Latvijas attīstībai.
 
Kārlis Agris Gross – Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās sintēzes institūta pētnieks, doktora grāds materiālzinātnēs. Savā pētniecības nozarē Kārlis ir strādājis 30 gadus, trīs kontinentos, un ir sapratis, cik svarīgi sakārtotībai visos līmeņos, lai izgatavotais materiāls sniegtu vislabākās īpašības. Šo tēmu Kārlis uzsāka ar Marijas Kirī reintegrācijas projektu, turpināja ar Marijas Kirī zinātnieku apmaiņas projektu un pašlaik vada jaunu Eiropas projektu – Signaling Implant. Šis darbs tiek izpildīts Neorganiskās sintēzes institūtā. K.A. Gross dzimis Austrālijā, stažējies vairākos kontinentos, bet izvēlējies turpināt savu profesionālo darbību Latvijā. Kārlis, atbraucot uz Latviju, redzēja, ka jauniem pētniekiem nepieciešama palīdzība zinātnisko publikāciju veidošanā, tādēļ ieviesa divus studiju kursus, lai palīdzētu interesentiem izstrādāt žurnālu rakstus atbilstoši starptautiskajām prasībām.
 
Ilze Matīse-VanHoutana – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes profesore, doktora grāds veterinārajā patoloģijā. Ilze bija pirmā no Latvijas zinātniecēm, kura uzsāka suņu megaesophagus/ polineiropātijas (ME/PNP) uzliesmojuma izpēti. Latvijā pēdējo gadu laikā strauji palielinājās suņu skaits, kam tika diagnosticēta mokoša slimība - barības vada dilatācija jeb megaesophagus. Ilze vada vairāku valstu zinātnieku - pētnieku grupu, lai noskaidrotu saslimšanas cēloni. Ilze ir drosmīga un atbildīga zinātniece, kas, neskatoties uz šķēršļiem un pretdarbībām, turpina pētniecisko darbību. Viņa ir sava darba entuziaste un tic tam, ko dara, kas iedvesmo pārējos un ļauj noticēt, ka šķēršļi ir pārvarami, ja ir pārliecība un cīņas spars. Ilze stāv visam pāri, ir stipra un ar savu darbu vieš ticību un spēku slimo un mirušo suņu saimniekiem un kolēģiem veterinārārstiem.
 
Gatis Krūmiņš – Vidzemes Augstskolas rektors, doktora grāds vēsturē. G. Krūmiņa pētnieciskā specializācija ir ekonomiskā vēsture, kurai veltītas daudzas zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas latviešu, angļu un krievu valodās. Sabiedrisku rezonansi Latvijā un aiz tās robežām ir izraisījuši G. Krūmiņa pētījumi par padomju okupācijas režīma saimniecisko politiku Latvijā un Baltijā kopumā. G. Krūmiņš savi ir apliecinājis arī kā organizators un līderis, savulaik vadot Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, bet šobrīd pildot Vidzemes Augstskolas rektora pienākumus, augstskolu strauji virzot starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības un zinātnes virzienā. Gatis plaši izmanto mūsdienu tehnoloģiju sasniegumus, savos projektos integrējot drukāto un digitālo vidi. Šāda pieeja sekmē zināšanu pārnesi uz sabiedrību, īpaši nozīmīga tā ir jauniešu auditorijas ieinteresēšanai par mūsdienu zinātni un tās sasniegumiem.  
 
Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.
 
Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO, Rēzeknes pilsētas dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
-------------------------------------------
Apbalvojumam “Laiks Ziedonim 2017” izvirzīti  četri bibliotekāri
 
Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma “Laiks Ziedonim 2017” nominanti kategorijā par dzīvi literatūrā „Bize”. Uz laureāta titulu pretendē četri bibliotekāri no dažādiem Latvijas novadiem: Sarmīte Radiņa no Madonas, Anita Strokša no Staiceles, Mārtiņš Lagzdons no Kursīšiem un Laima Liepiņa no Grobiņas pagasta. Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā.
 
Apbalvojums nominācijā par dzīvi literatūrā “Bize” tiks pasniegts izcilam bibliotekāram, kas ar savu darbu ir piemērs un iedvesmas avots pārējiem. Šī gada žūrijas vadītājs, žurnālists Aivars Berķis darbojas komandā ar kompetentiem vizionāriem - žurnālisti Līgu Blauu, literatūrkritiķi Ievu Kolmani, Rīgas Juglas vidusskolas direktori Aiju Melli, Latvijas 100. gades biroja reģionālo projektu vadītāju Jolantu Borīti, 2015. gada laureāti, rakstnieci Inesi Zanderi, 2016. gada laureāti, latviešu valodas un literatūras skolotāju Daigu Zirnīti, fonda “Viegli” dibinātāju Ināru Kehri un dzejnieci Māru Zālīti. 
 
Šogad apbalvojumam “Laiks Ziedonim” saņemti vairāk nekā 200 pieteikumi, no tiem nominācijā Dzīve literatūrā pieteikti 56 bibliotekāri (daži pat vairākas reizes). Vizionāri rūpīgi vērtēja pieteikumus, kuru autori bija bibliotēku apmeklētāji, reģionu iedzīvotāji, un tikās ar vairākiem klātienē, iedziļinoties viņu darbā. 
 
Nominācijas “Bize” vizionārs Aivars Berķis: „Izskatot pieteikumus, analizējot masu informācijas līdzekļos atrodamo un vizionāru rīcībā esošo informāciju, izvēlējāmies pretendentus ar kuriem tikāmies klātienē. Bibliotekāri, kurus esam izvēlējuši par apbalvojuma “Laiks Ziedonim” “Bizes” nominantiem, ir atšķirīgi, bet visi ir izcili, un viņu darbošanās ir daudz plašāka par bibliotekāra tradicionālo pienākumu loku. Viņi veic kultūras aktivitāšu organizēšanu, sociālas aktivitātes, piemēram, visiem par ikdienišķu pienākumu kļuvusi palīdzība gados vecākiem ļaudīm nokārtot maksājumus internetbankā, rakstīt pieteikumus un dažādas atskaites atbalsta maksājumu saņemšanai.”
 
Sarmīte Radiņa – Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre – piesaista lasītājus ar tematiskiem pasākumu cikliem, regulāri rīko sarunas ar rakstniekiem, rīko jauno grāmatu atvēršanas svētkus, aktuāliem notikumiem veltītas dzejnieku un mākslinieku izstādes. Viņa ir lielisks ideju ģenerators. Sarmīte ir sešu dzejas grāmatu autore, novadnieku – autoru kopā turētāja un kopīgu pasākumu organizatore. Arī viena no vietējās literārās lappuses “Pieskāriens” veidotājām. Sirsnīga un izpalīdzīga ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. 
 
Anita Strokša – Staiceles bibliotēkas vadītāja – zinoša, izpalīdzīga, eleganta, atraktīva kultūrvides veidotāja Staicelē. Staiceles bibliotēka ir vietējā Gaismas pils, kurā Anita organizē dažādas mākslas un fotoizstādes, izzinošas un izglītojošas lekcijas par dažādām tēmām. Gandrīz ik mēnesi bibliotēkas lasītājiem bijušas tikšanās ar Latvijā populārām personībām, it īpaši ar rakstniekiem. Anitas vadītā bibliotēka ir iekļauta katalogā “Latvijas mazās gaismas pilis” un ir iesaistījusies UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīklā. Jau 15 gadus Anita vada biedrību “Staiceles Radošo sieviešu klubs “Stazele”.”
 
Mārtiņš Lagzdons – Kursīšu bibliotēkas vadītājs “cilvēks – orķestris” - viens, kas darbojas kā desmit, un veido tik saistošus pasākumus, izstādes un aktivitātes, ka pie viņa ar saviem lasošajiem bērniem, ieinteresētajiem kolēģiem brauc arī no citām Saldus un Latvijas novadu bibliotēkām. ka pie viņa ar saviem lasošajiem bērniem brauc arī no citām Saldus novada bibliotēkām. Stažējies ASV, bet Kursīšu bibliotēka jau vienpadsmito gadu ir viņa vienīgā darba vieta. Tā atrodas pielāgotās telpās, bet ir pārdomāti un gaumīgi iekārtota. Mārtiņš ir arī Latvijas Bibliotēku biedrības Kurzemes nodaļas vadītājs un vada Kursīšu attīstības biedrību “Kabata”. Pagasta un bibliotēkas patriots un dvēsele. 
 
Laima Liepiņa – Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēkas vadītāja. Apkalpo apmeklētājus ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī ar bibliobusu, kas ir Laimas lielākais īstenotais projekts un jau astoto gadu reizi mēnesī pa katru no četriem maršrutiem dodas pie cilvēkiem visattālākajos Grobiņas novada nostūros. Pateicoties bibliobusam daudzi iedzīvotāji atraduši ceļu uz bibliotēku un izbauda lasītprieku. Saikne ar lasītājiem izveidojusies aktīva. Bibliobusā pieejami arī papildus pakalpojumi. Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiāli bibliotēka nodrošina klausāmās (audio) grāmatas iedzīvotājiem ar pasliktinātu redzi. Un vēl – bibliobusā var veikt komunālos maksājumus. 
 
Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.
 
Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO, Rēzeknes pilsētas dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
-------------------------------------------
Apbalvojums "Laiks Ziedonim 2017" cildināšanas ceremonija aicina uz Rēzekni  
 
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” aicina uz apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremoniju š.g. 3. maijā plkst. 19.00 Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknē. Ceremonijā ne tikai cildinās laureātus kādā no piecām apbalvojuma nominācijām, bet būs arī mūsdienīgu tautas mūzikas aranžējumu priekšnesumi.  
 
Jau ceturto gadu top nozīmīgs pasākums Latvijas kultūras vidē - apbalvojuma „Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremonija, kas notiks Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, 3. maijā. Katru gadu ceremonija notiek citā Latvijas vietā, šoreiz aicinot uz satikšanos Latgalē, kur jau šogad aprīlī un maijā, atminoties vēsturiski svarīgo Latgales kongresa izšķiršanos un Latvijas valstiskuma ceļa sākumu, tiek uzsākta Latvijas simtgades svinēšana. 
 
Režisora Pētera Krilova un mūziķa Goran Gora veidotajā apbalvojuma ceremonijā skatītāji nokļūs ciešā saiknē ar Latgales skaņām. „Katra „Laiks Ziedonim" ceremonija ir kā atsevišķs stāsts, kuru cenšamies izstāstīt, vienlaikus cildinot fantastiskas personības. Tā kā ceremonijas norises vieta ir Rēzeknes GORS, mūsu fokuss šogad būs Latgales skaņas - kā skan arodi, cilvēki, telpa un vide. Lai to izpētītu, devāmies ekspedīcijās, kurās tikāmies ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Viņi tad arī kļuva par mūsu Latgales skaņu vēstniekiem. Kādi bija šo ekspedīciju rezultāti, redzēsim apbalvojuma „Laiks Ziedonim" cildināšanas ceremonijā,” stāsta Goran Gora.
 
Skatuves vizuālo noformējumu veidojusi māksliniece Evija Pintāne. Ceremonijas vadītāji – Renārs Kaupers, Jānis Holšteins-Upmanis un trešais vadītājs, kas tiks atklāts jau tuvākajā laikā.
 
Ikvienam, kuram ir vēlme vērot ceremoniju klātienē, ir iespēja iegādāties biļetes Latgales vēstniecības GORS un „Biļešu Paradīze” biļešu sistēmās. Biļešu cenas sākot no 7 EUR. 
 
Savukārt tiem, kuri nevarēs 3. maijā būt Rēzeknē, būs iespēja sekot līdzi ceremonijai ar Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio tiešraižu palīdzību. 
 
Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO, Rēzeknes pilsētas dome un mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, Valsts Kultūrkapitāla fonds. Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. 
 
-------------------------------------------
Egils Stalidzāns aicina uz sarunu par neiepazītajām bitēm  
 
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” aicina uz pasākumu „Neiepazītās bites” Ziedoņa muzeja jēgpilno sarunu ciklā „Visā visumā”, kas notiks ceturtdien, 2. martā plkst. 19.00 Ziedoņa muzeja ziemas rezidencē Rīgā, Aldaru ielā 5. Cik daudz mēs zinām par bitēm, cik daudz redz biškopji, cik daudz vēl jāpēta – diskutēs aizvadītā gada apbalvojuma „Laiks Ziedonim” zinātnes nominācijas laureāts, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors un Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Egils Stalidzāns un Latvijas Biškopības biedrības vadītājs Juris Šteiselis.
Plašāka informācija pieejama šeit.
-------------------------------------------
Sākusies pretendentu pieteikšana apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 2017  
 
2017. gada 6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” jau ceturto gadu izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Apbalvojums nemainīgi tiks pasniegts piecās nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un par dzīvi literatūrā.  Pieteikšanās līdz 24. februārim.
Informācija medijiem pieejama šeit.
 
Lai uzzinātu katras nominācijas vaduguni, aicinām noskatīties vizionāru uzrunas!
 
Zinātnes nominācijas "Taureņu uzrbukums" vizionāra Vjačeslava Kaščejeva aicinājums

 
Novadpētniecības nominācijas "Kedas" vizionāra Alda Austera aicinājums

 
Tautsaimniecības nominācijas "Zemi es mācos" vizionāra Aigara Rostovska aicinājums

 
Bērnu un jauniešu nominācijas "Rabarbers" vizionāra Mārtiņa Martinsona aicinājums

 
Par dzīvi literatūrā nominācijas "Bize" vizionāra Aivara Berķa aicinājums

Video uzrunu autors: Jānis Kešāns
Līdz šim apbalvojumu saņēmuši 15 laureāti no dažādiem Latvijas novadiem. Apbalvojumu atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.
Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, Sestdiena, žurnāls Ieva, draugiem.lv un Mailigen. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO un Borisa un Ināras Teterevu fonds.
 
-------------------------------------------
Ikgadējā tikšanās ar apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureātiem
 
Turpinot tradīcijas, 2016. gada vasarā - 2. jūlijā un 27. augustā Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos tikāmies ar apbalvojuma "Laiks Ziedonim 2016" laureātiem zinātnē Egilu Stalidzānu un literatūrā Daigu Zirnīti, novadpētniecībā Jāni Galzonu un bērniem un jauniešiem Andri Jenertu
E.Stalidzāns stāstīja par komunikācijas dažādajiem aspektiem, cik tā ir nozīmīga, savienojot dažādas zinātnes nozares: „Viss dzīvais sastāv no šūnām. Tās komunicē. Kā komunicē šūnas savā starpā? Kā cilvēks komunicē ar savām šūnām? Kā cilvēks komunicē ar necilvēkiem jeb citām planētas būtnēm?”, savukārt D.Zirnīte stāstījumā „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm - caur dzeju uz komunikāciju ar sevi un citiem, un Visumu” klātesošos iepazīstināja ar dzejas analīzes elementiem. J.Galzons savā sarunā "Idejas arheoloģija" pastāstīja, kur var meklēt idejas radošumam, kā arī par zīmju valodas spēku. Savukārt A.Jenerts pastāstīja par savu pieredzi, kā atrast īsto un vienīgo ideju, par ko aizdegties un turpināt profesionāli pilnveidoties, saglabājot dzirksti sirdī. Fotogrāfijas iespējams aplūkot šajā linkā.
 
Laiks Ziedonim 2016 laureātu tikšanās Murjāņos

---------------------------------------------

Cildināti apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureāti!

2016. gada 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā norisinājās trešā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Apbalvojuma laureāti ir Rūjienas mākslas skolas direktors Jānis Galzons, LLU profesors un LU vadošais pētnieks Egils Stalidzāns, Siguldas novada jaunrades centra mehatronikas pulciņa iedvesmotājs Andris Jenerts, ZS Ķelmēni īpašnieks Juris Paulovičs un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daiga Zirnīte. Informācija medijiem šeit.

Katrs laureāts saņēma tēlnieces Olgas Šilovas darināto Imanta Ziedoņa statueti un naudas balvu 3000 EUR apmērā, ko nodrošina mecenāti Boriss un Ināra Teterevi. „Izjūtam īpašu aizkustinājumu tādēļ, ka laureāti ir mūsu tautas izvirzītie cilvēki - viņu darbs ir pamanīts un novērtēts. Šī balva un mūsu fonda atbalsts ir cildinājums laureātu spējām un tieksmei vairot mūsu dzimtenes krāšņumu,” pauž mecenāte Ināra Tetereva. Foto: Klāvs Vasiļevskis

Foto (no kreisās): Jānis Galzons, Juris Paulovičs, Daiga Zirnīte, Egils Stalidzāns, Andris Jenerts.

------------------------------------------------------------------

3. maijā cildināsim apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureātus!

Cildināšanas ceremonija aicina uz Jūrmalu

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” aicina uz apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremoniju š.g. 3. maijā plkst. 19:00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Ceremonijā tiks cildināti laureāti visās piecās apbalvojuma nominācijās, savukārt muzikālajā daļā skanēs fonda „Viegli” skaistākās dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Informācija medijiem šeit.

Jau trešo gadu top nozīmīgs pasākums Latvijas kultūras vidē - apbalvojuma „Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremonija, kas notiks Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, 3. maijā. Laureātu cildināšanas ceremonija notiks kultūrvēsturiskā piemineklī - Dzintaru koncertzālē, kas šogad atzīmē 80 gadu jubileju. Šogad ceremonija notiks Jūrmalas pilsētā, kur astoņus gadus dzīvojis ne tikai Imants Ziedonis, bet arī izcilais Latvijas dižgars Rainis. Abu latviešu tautas dižgaru tikšanās notika jau pagājušā gadā, kad apbalvošanas ceremonijā skanēja epizodes no Imanta Kalniņa operas „Spēlēju, dancoju”, kurai Imants Ziedonis pēc Raiņa lugas motīviem veidojis libretu. Bet 2015. gada rudenī Mākslas stacijā Dubulti norisinājās Imanta Ziedoņa grāmatas „Mūžības temperaments. Studijas par Raini” atklāšanas un fonda „Viegli” jaunā mūzikas albuma gaidīšanas svētku koncerts. 

Šī gada ceremoniju mēs gribētu veidot gan kā laureātu sveikšanas pasākumu, gan arī izskaidrot skatītājiem, kāpēc tieši Novadpētniecība, Zinātne, Bērni un jaunieši, Dzīve Literatūrā, un Tautsaimniecība ir Ziedonim svarīgas kategorijas. Šis pasākums būs kā stāsts par Ziedoņa idejām, par Ziedoņa laikabiedriem, kuri pulcējās ap viņu, par to, ko viņi kopā darīja un domāja, par to, ko viņi vēlējas sasniegt. Mēs vēlētos iegriezt darbības ratu. Tāpēc šī pasākuma galvenais simbols ir dzirnakmensDescription: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,” stāsta apbalvojuma ceremonijas režisors Viesturs Meikšāns.

Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties interneta vietnē Ekase.lv.

Skatuves vizuālo noformējumu veidojis mākslinieks Voldemārs Johansons. Skaņdarbus no „Viegli” mūzikas albumiem izpildīs fonda „Viegli” mūziķi: Renārs Kaupers, Māra Upmane-Holšteine, Jānis Strapcāns, Raimonds Gusarevs un Jānis Holšteins-Upmanis. Ceremonijas vadītāji – Renārs Kaupers, Eva Ikstena un Jānis Holšteins - Upmanis.

 „Arī šogad mēs sniegsim iespēju ikvienam interesentam sekot līdzi ceremonijai ar Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio 1 tiešraižu palīdzību. Savukārt tos, kuri vēlas izbaudīt šo svētku atmosfēru klātienē, aicinām iegādāties biļetes ekase.lv, šādā veidā atbalsot apbalvojuma „Laiks Ziedonim” norisi,” aicina I.Kehre.

Katrs no pieciem laureātiem saņems mākslinieces Olgas Šilovas darināto statueti un naudas balvu 3000 EUR apmērā, ko nodrošina mecenāti Boriss un Ināra Teterevi.

Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, atbalsta Jūrmalas pilsēta un apdrošināšanas sabiedrība ERGO.

------------------------------------------------------------------

Izziņoti apbalvojuma nominanti kategorijā "Rabarbers" 

Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma „Laiks Ziedonim 2016” nominanti bērnu un jauniešu kategorijā „Rabarbers”. Uz laureāta titulu pretendē pieci jaunieši: Nils Patriks Kazradzis no Rīgas, Andris Jenerts no Siguldas, Paulīna Latsone no Valmieras, Kārlis Berkolds no Ogres, Ervīns Gorelovs no Ludzas. Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. Informācija medijiem šeit.

Apbalvojums bērnu un jauniešu nominācijā „Rabarbers” tiks pasniegts kādam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kura dzīvē un darbībā izpaužas apbalvojuma vērtības: izcilība, degsme, sūtība, stāja, veiksme un savpatība. Šī gada žūrijas vadītāja ir Ilga Reizniece, kura darbojas kopā ar  vizionāriem Renāru Zeltiņu, 2014. gada laureāti Ilgu Ivanovu un 2015. gada laureātu Valteru Dakšu, kā arī Imanta Ziedoņa muzeja fonda vadītāju Daci Zariņu.

Nominācijas „Rabarbers” vizionārs Valters Dakša: „Iespējams, jaunība ir mūža nozīmīgākais laiks. Man pašam par to vēl ir jāpārliecinās. Bet viens ir skaidrs – jaunības pieredzes, pirmās zināšanas un pats galvenais – degsme, sekos līdzi visu mūžu. Es varu piebilst, ka visiem šī gada „Rabarbera” jauniešiem piemīt šī degsme. Ikviens no viņiem ir pelnījis kļūt par apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu.

Nils Patriks Kazradzis - 15 gadus vecs jaunietis, Rīgas Juglas vidusskolas skolnieks. Uguņošanu vizualizāciju veidotājs. Nils salūtu pasniedz kā mākslas veidu un attīsta šo ideju visā pasaulē kopā ar citiem dizaineriem. Nils šauj salūtus visapkārt pa Latviju un pat piedalījies dažādos projektos un sacensībās ārzemēs. Eiropas pirotehniķu asociācijas prezidents ir izteicies, ka Nila dizaini un idejas ir kas jauns pasaulei un, ka tas ir tikai sākums.

Andris Jenerts - 17 gadus vecs jaunietis, Siguldas pilsētas vidusskolas skolnieks. Siguldas novada jaunrades centra mehatronikas pulciņa idejas autors un konsultants. Andris vienmēr centies iedvesmot vienaudžus ar lietām, vietām un notikumiem, kas parāda, ka visu var darīt nedaudz citādāk, kā ierasts un ir iespējams paveikt daudz vairāk.  Andrim patīk arī fotogrāfija, ar kuras palīdzību viņš parāda savu mīlestību uz Latvijas dabu.

Paulīna Latsone - 25 gadus veca jauniete no Valmieras, kopš deviņu gada vecuma Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas dalībniece, Ādažu vidusskolas vēstures skolotāja, Iespējamās misijas dalībniece. Darbošanās skautu un gaidu kustībā ir kļuvusi par neatsveramu Paulīnas dzīves daļu, dodot gan zināšanas un prasmes, gan dzīves vērtības. Patiecoties savai degsmei, kļuvusi par skautu vadītāju. Pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem bijusi dzinulis pieteikties dalībai Iespējamajā misijā.  

Kārlis Berkolds - 24 gadus vecs jaunietis no Ogres, RTU doktorants un SIA “RobotNest” inženieris. Jau piecus gadus ar aizrautību darbojas RTU Robotikas klubā, un tā ietvaros ir organizējis vairāk nekā 100 dažādus seminārus un darbnīcas ar mērķi ieinteresēt un izglītot skolēnus par robotiku un inženierzinātnēm, kurās kopumā piedalījušies vairāk nekā 4000 dalībnieki. Šo mērķi aizrautīgi un ar entuziasmu īsteno arī kā Ogres Tehnikuma un Rīgas Franču liceja robotikas un elektronikas pulciņa vadītājs. Paralēli aktivitātēm inženierzinātnēs, Kārlis universitātē pēta, kā ar mašīnapmācību iemācīt robotiem atpazīt augus un veikt to kopšanu un audzēšanu. 

Ervīns Gorelovs - 22 gadus vecs jaunietis, biedrības "AKA Latvija" dalībnieks, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas students. No Ervīna var mācīties degsmi jaunu radošu ideju meklēšanā, mīlestību pret Latvijas dabu, lielo dabas mīlestību. Viņš cenšas atrast veidus, kā dažādiem plastmasas izstrādājumiem dot otro dzīvi. Radošu ideju ģenerators. 

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO un Jūrmalas pilsēta.

------------------------------------------------------------------

Noskaidroti apbalvojuma nominanti kategorijā "Kedas"

Imanta Ziedoņa fonda dibinātāju un vizionāru sanāksmē noskaidroti apbalvojuma „Laiks Ziedonim 2016” nominanti kategorijā Novadpētniecība „Kedas”. Uz laureāta titulu pretendē gan cilvēki, gan projekti: biedrība „Bērzes Strazdi”, Irita Vimba, Jānis Galzons un projekts „Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi”. Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. Informācija medijiem šeit.

Apbalvojums nominācijā Novadpētniecība „Kedas” tiks pasniegts par aizrautīgu un radošu darbu lokālu teritoriju, piemēram, novada, ciema, pagasta vai pilsētas kultūras tradīciju izpētē un attīstībā, tādējādi veicinot latviskumu un iesakņotību. Šī gada žūrijas vadītājs Andris Slišāns, kurš ir apbalvojuma „Laiks Ziedonim” 2014. gada laureāts, darbojas komandā ar vizionāriem – Rūtu Šmiti, Aldi Austeru, Vari Auziņu (2015. gada laureātu), Jāni Holšteinu-Upmani un Renāru Kauperu.

Pretendentus apbalvojumam “Laiks Ziedonim” var izvirzīt jebkurš, turklāt iespējams arī pašam pieteikt sevi. Šogad tika pieteikti vairāk nekā 170 pretendenti, no tiem 50 novadpētniecības nominācijā. Vizionāri rūpīgi vērtēja pieteikumus, kuru autori bija pretendentu laikabiedri, kolēģi, bijušie audzēkņi vai viņu vērtību apbrīnotāji. 

Nominācijas „Kedas” vizionārs Varis Auziņš: „Izskatot nominantu pieteikumus, mēs vērtējām viņu idejas un padarīto, caur ko ieraudzījām Latviju un tās cilvēkus citā gaismā. Mūsu tikšanās ar pretendentiem dažādās Latvijas vietās bija iedvesmojošas.  Mums bija iespēja novērtēt gan cilvēku idejas, darba spējas, radošumu un darba mīlestību, gan vēlmi lauzt stereotipus caur savu darbošanos, pašiem to neapzinoties. Katrs no satiktajiem „Kedas” pretendentiem bija ar degsmi acīs par to, ko viņi dara, gatavi dalīties savās zināšanās ar citiem. Es ceru, ka mums izdosies izvēlēties laureātu, kurš iedvesmos Latvijas sabiedrību pievērsties savas dzīves vietas tradīciju kopšanai.

Biedrība „Bērzes Strazdi” – latviešu bezpeļņas organizācija Lielbritānijā, kas jau četrus gadus organizē dažādas aktivitātes latviešu diasporai ārpus Latvijas robežām – Lielbritānijā. Ar savu darbu viņi veicina saikni starp Lielbritānijas latviešu diasporu un Latviju, realizējot labdarības projektus. Biedrības moto: “Labiem cilvēkiem ir jāzina citus labus cilvēkus!” Visi domubiedru grupas „Bērzes Strazdi” iegūtie līdzekļi tiek novirzīti Latvijas mazturīgo izglītības iestāžu atbalstam, šādā veidā stiprinot saikni ar dzimteni.

Irita Vimba – Zemgales krieviņu jeb votu tautastērpa atjaunotāja un tradīciju kopēja, Vecumnieku folkloras kopas „Bārbeles kopa” iniciatore. Irita Vimba kopā ar biedrību “Zemgales Mantojums” rekonstruējusi Zemgales krieviņu sievietes un vīrieša tērpu, atdodot identitāti tiem, kas sevī saskata votu saknes. Pateicoties tērpa rekonstrukcijai, katra sieviete var aplūkot un iekārot Latvijas “melnās pērles” – krieviņu sievietes sudraba lodīšu krelles.

Jānis Galzons – Rūjienas mākslas skolas direktors, ko vietējie iedzīvotāji uzskata par vietējās kultūras kanonu.  Kopdarbā ar mākslas skolas audzēkņiem, Jānis Galzons ir radījis unikālu vairāk nekā 20 metrus garu bērza klucīšu Lielvārdes jostu un citas latviešu kultūras vērtības, kas prezentētas gan Briselē, gan Japānā, uzrunājot pasauli. Rūjienas iedzīvotāji uzskata, ka Jāņa veiksme ir neatzīt vienmulību un mācīt bērniem sev tuvajā apkārtnē ieraudzīt citam it kā nevērtīgas lietas, radot no tiem mākslu, viņa savpatība ir - dzīves valoda ar mūsu bērniem, tāda vienkārša, īsti ziedoniska - caur etnogrāfiskiem simboliem - pogām, saktām, jostām, cimdiem, galvassegām, gredzeniem, pūra lādēm ornamentiem, uzsverot viņos piederību savai Rūjienai.

Elīna Kolāte un Elīna Kursīte – projekta „Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi” radītājas. Abas Elīnas apceļo Latvijas pierobežas ciematus, kur dzīvo mazāk nekā 10 iedzīvotāju - Kursīte fotogrāfē, Kolāte raksta. Ļoti iespējams, pēc dažiem gadiem daļa no ciematiem, kur tagad ir viens iedzīvotājs, būs pilnīgi tukši, tāpēc šo var uzskatīt arī par kultūrvēsturisku materiālu, jo materiāls tiks atspoguļots grāmatā. Līdzgaitnieki uzskata, ka „Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi” autores apgāž stereotipus par Latvijas pierobežu kā vietu, kur valda iznīcība, alkoholisms un nāves smaka. Abas Elīnas stāsta, kā ir - Latvijas pierobežā cilvēki lielākoties ir apmierināti ar dzīvi, un galīgi negribētu dzīvot nekur citur. Un cilvēkiem ir jāzina, ka tur ir labi.”

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.

Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO un Jūrmalas pilsēta.

------------------------------------------------------------------

Uz apbalvojumu tautsaimniecībā "Zemi es mācos" pretendē četri uzņēmēji

Šogad tautsaimniecības kategorijā „Zemi es mācos” uz laureāta titulu pretendē četri uzņēmēji: Juris Paulovičs no zemnieku saimniecības „Ķelmēni”, Viestura Brālīša ģimene no zemnieku saimniecības „Piesaule”, Jāņa Sietiņsona ģimene no zemnieku saimniecības „Kalna Smīdes” un Ziedonis Vilciņš no „Kalna gaviešiem”. Informācija medijiem šeit.

Nominācijā “Zemi es mācos” apbalvojums tiks pasniegts mazajai vai vidējai lauku saimniecībai, kas atbalsta videi draudzīgas saimniekošanas principus un spēj nodarbināt citus, neaizmirstot par savas saimniecības sakoptību. Šī gada žūrijas komisijas vadītāja ir žurnāliste Daina Bruņiniece, kura darbojas kopā ar vizionāriem: rakstnieku Ēriku Hānbergu, uzņēmējiem Baibu Mikālu un Aigaru Rostovski, apdrošināšanas sabiedrības ERGO pārstāvi Lailu Līdumu, Borisa un Ināras Teterevu fonda pārstāvi Ievu Ernštreiti un apbalvojuma 2014. gada laureātu Jāni Nīmani. Vizionāri ir cilvēki, kuri ir kompetenti nominācijas jomā un pārzina nozares aktualitātes.

Pretendentus apbalvojumam var izvirzīt jebkurš cilvēks, kā arī iespējams pašiem pieteikt sevi. Apbalvojumam „Laiks Ziedonim 2016” šogad tika pieteikti vairāk nekā 170 pretendenti, no kuriem tautsaimniecības nominācijā 14. Visu martu vizionāri rūpīgi vērtēja pretendentu pieteikumus, apciemoja vairākas saimniecības, lai izvēlētos tos nominantus, kuri pretendēs uz „Zemi es mācos” laureāta titulu.

Nominācijas „Zemi es mācos” žūrijas komisijas vadītāja, žurnāliste Daina Bruņiniece: „Ir sajūta, ka mēs kā darba bites esam pārlaidušies pāri visai Latvijai, piepildot savas kanniņas ar medu – esam tikušies ar lieliskiem saimniekiem, iepazinuši latviskas vērtības – maizi, medu, dzērvenes un mežu. Es domāju, ka Imants Ziedonis priecātos par mūsu izvēlētajiem nominantiem. Katrs no satiktajiem saimniekiem ir īpašs, katram ir interesants stāsts, kā radusies saimniecība, bet visi savu darbu veic ar lielu ieinteresētību, ir laimīgi par to, ko dara, gatavi nodot darba mīlestību jaunākajai paaudzei. Visi četri „Zemi es mācos” nominanti iemieso Imanta Ziedoņa apbalvojuma „Laiks Ziedonim” vērtības: sūtību, degsmi un izcilību, visiem ir mīlestība uz savām saknēm, uz Latviju. Mēs ceram, ka izdarīsim pareizo izvēli, atrodot šī gada laureātu.

Juris Paulovičs, zemnieku saimniecības „Ķelmēni” īpašnieks. ZS "Ķelmēni" Gulbenes novadā nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (graudkopību), bioloģiskās maizes cepšanu un tirdzniecību, uzsākta bioloģiskās lopbarības ražošana. Rankas rudzu rupjā maize ir gan pašu, gan pircēju iecienītākais produkts no ZS “Ķelmēni” klāsta, kas tiek cepta no pašu un kaimiņu saimniecībās audzētiem un maltiem bioloģiskajiem rudziem.

Viestura Brālīša ģimene, zemnieku saimniecība „Piesaule”.  ZS „Piesaule” Ārlavas pagastā nodarbojas ar lielogu dzērveņu audzēšanu ražošanas platībās. Šī saimniecība bija dzērveņu audzēšanas celmlauži Latvijā, kas 20 gadu laikā izveidojuši audzēšanas tehnoloģiju un mehanizēto ogu novākšanu labākajā pasaules līmenī. ZS „Piesaule” produkcija augstās ogu kvalitātes dēļ ir pieprasīta Eiropas tirgos.

Jāņa Sietiņsona ģimene - zemnieku saimniecība „Kalna Smīdes”. ZS „Kalna Smīdes” Drabešu pagastā jau 20 gadus nodarbojas ar biškopību, īstenojot bioloģiskās lauksaimniecības metodes.  Šo bišu dravu raksturo inovatīvi produkti, eksportspēja un līdzdalība starptautiskos pētījumos, analizējot, kādēļ pasaulē izzūd bites. ZS „Kalna Smīdes” produkciju labprāt iegādājas tiešās pirkšanas pulciņu dalībnieki.

Ziedonis Vilciņš – „Kalna gavieši” saimnieks. Skuejenes pagasta „Kalna gavieši” saimnieks Ziedonis īsteno videi draudzīgu mežu apsaimniekošanu. Ziedonis Vilciņš cērt kokus, iegūst ienākumus sev, savai ģimenei, darbiniekiem, saglabājot meža vidi un Latvijas dabas daudzveidību. Viņš mežu respektē kā dzīvu sistēmu ar neskaitāmām sugām, ar dažādām vērtībām. Viņš ir teju vienīgais lielais meža īpašnieks Latvijā, kurš gadu gaitā attīstījis un nu spēj pierādīt un skaidrot arī citiem – kā iespējams iegūt koksnes resursus, neiznīcinot mežu, nenocērtot to kailcirtē. 

Laureāts tautsaimniecības nominācijā tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. 

------------------------------------------------------------------
Apbalvojumam izvirzītas septiņas latviešu valodas un literatūras skolotājas 

Šogad kategorijā par dzīvi literatūrā „Bize” uz laureāta titulu pretendē septiņas latviešu valodas un literatūras skolotājas no dažādiem Latvijas novadiem: Māra Dzērve, Daina Štokmane un Daiga Zirnīte no Rīgas, Vija Cerusa no Bauskas, Dace Kronīte no Neretas, Zinta Saulīte no Madlienas un Veronika Dundure no Nautrēniem. Laureāte tiks paziņota cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. Informācija medijiem šeit.

Šogad apbalvojumam “Laiks Ziedonim” tika saņemti vairāk nekā 170 pieteikumi, no tiem nominācijā Dzīve literatūrā pieteikti 40 skolotāji (daži pat vairākas reizes). Vizionāri rūpīgi vērtēja pieteikumus, kuru autori bija skolotāju esošie un bijušie audzēkņi, un tikās ar finālistēm klātienē, iedziļinoties viņu darbā. 

Nominācijas „Bize” vizionāre Inese Zandere: „Mums ir bijusi iespēja iepazīties ar lieliskām skolotājām. Katrai piemīt sūtības apzināšanās savā īpašā aspektā. Viena dedzīgi kopj latviešu kultūras darbinieku piemiņu, cita iedibina latgaliešu literatūras un kultūrvēstures mācīšanas metodes. Viena prot Blaumaņa darbus un dzīvi sasaistīt ar mūsdienām, otra iedvesmo ar savu stāju un kultūras entuziasta dzīvesveidu, trešā jau skolā iemāca pētniecisko darbu veikt augstskolas līmenī, ceturtā dzeju pasniedz tik emocionāli un personiski, ka jaunieši gatavi viņai to lasīt tumsā meža malā vai gaismai austot uz pilsētas galvenās ielas. Satikām arī skolotāju, kura prot atklāt literatūru kā sarežģītu sistēmu plašā mūsdienu kultūras kontekstā, kopj diskusijas prasmi un radošu drosmi.”

Māra Dzērve – bijusī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas literatūras skolotāja, arī Imanta Ziedoņa dižkoku atbrīvotāju grupas dalībniece. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā kā latviešu valodas un literatūras skolotāja nostrādājusi 44 gadus, bet pašlaik brīvprātīgi palīdz skolēniem nostiprināt latviešu valodas zināšanas pirms eksāmeniem.

Daina Štokmane – Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas literatūras skolotāja, kuru skolēni raksturo kā īstenu latvieti, kas spēj iedvest dzimtenes mīlestību: “Viņa ir kā īsta latvju daina – šķietami vienkārša, neuzbāzīga, bet saturiski ļoti piepildīta. Viņa mīl savu valsti un tautu, un to pierāda arī darbos – kopjot mūsu senču tradīcijas un mācot arī citus rūpēties par tām.”

Vija Cerusa – Bauskas Valsts ģimnāzijas literatūras skolotāja, kura daudzus gadus vada metodisko darbu un labprāt iesaistās starptautiskos projektos. Skolēni viņu raksturo kā pedagogu ar stingru stāju un degsmi, kura vienmēr tiecas uz izcilību un motivē jauniešus doties līdzi: “Pateicoties skolotājai Vijai, skolēni ne tikai iemīlējuši dzeju, bet paši kļuvuši par aktieriem, pasākumu vadītājiem un organizatoriem, gūstot neatsveramu pieredzi tālākajai dzīvei”.

Dace Kronīte – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas literatūras skolotāja, kura ar savu vērtību izpratni, novada mīlestību un radošo izdomu spēj iedvesmot jauniešus. Dace ir liels atbalsts skolēniem, gatavojoties mācību olimpiādēm un veicot zinātniski pētnieciskos darbus. Viņa aizrautīgi apgūst jaunas metodes un radoši tās izmanto savās stundās.  

Daiga Zirnīte – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas literatūras skolotāja, kura ļauj sajust literatūras būtību, nevis skolas vidi - tā vietā, lai mācītos, ko pateikt, skolēni mācās lasīt sev un sarunāties cits ar citu. Daigas skolēni uzskata, ka skolotājas meistarība ir tik spēcīga, ka viņas priekšā kategoriskums kļūst absurds.

Zinta Saulīte – Madlienas vidusskolas literatūras skolotāja, vienlaikus arī Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja un vairāku grāmatu autore, kas jau 12 gadus uztur Blaumanim veltītu Latvijas mēroga skolēnu radošo darbu konkursu. Zintas bijušie skolēni viņu raksturo ar Imanta Ziedoņa vārdiem: „Dzīvi jāņem smejot. Tik, cik tā iemirdzas. Kā garāmejot...”. Skolēni uzskata, ka no skolotājas strāvo inteliģence, miers un „mūsdienu zelts” – cilvēcīgums.

Veronika Dundure – Nautrēnu vidusskolas literatūras skolotāja, kura vada arī Latgaliešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju un pulcē šā darba entuziastus vasaras nometnēs. V.Dundure iestājusies par novadu mācības ieviešanu visās Latvijas skolās. Skolotāju Veroniku viņas bijušie skolēni raksturo latgaliešu dižgara Andriva Jūrdža vārdiem: „Skudra, koč moza, bet kolnus rauš. Vysu gryutoikais dorbs palīk par vīglu, jo tū ar prīcu un patikšonu dareisi.”

 „Stāja, uzskatu noteiktība un radoša veiksme piemīt visām “Bizes” nominantēm. Žūriju gaida grūta izšķiršanās, kurā noteicošā būs izcilība un savpatība, personības spēja mūsu laiku radoši apjēgt un vest uz priekšu, izvirzīt nākotnē vērstus ideālus,” turpina Inese Zandere.

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.

Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO un Jūrmalas pilsēta.

------------------------------------------------------------------

Noskaidroti apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2016. gada nominanti kategorijā Zinātne "Taureņu uzbrukums"

Šogad zinātnes nominācijā „Taureņu uzbrukums” uz laureāta titulu pretendē seši Latvijas zinātnieki, kuri sasnieguši izcilību katrs savā pētniecības nozarē: Dace Dzenovska, Uldis Bojārs, Dagnija Loča, Pauls Daija, Leo Seļavo un Egils Stalidzāns.  Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Dzintaru koncertzālē - Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. Informācija medijiem šeit.

Nominācijas „Taureņu uzbrukums” žūrijas komisijas vadītāja, žurnāliste Sandra Kropa: „Mēs esam atraduši sešus lieliskus un spilgtus nominantus, kuri ir ļoti līdzvērtīgi. Komisijas darbs bija grūts, bet reizē gandarījumu sniedzošs, jo mums bija iespēja tikties ar zinātniekiem klātienē, diskutēt par zinātnes dažādajām šķautnēm. No apbalvojuma pretendentiem varējām mācīties aizrautību, degsmi, kārtību un harizmu, mēs saskatījām viņos vērtības, kas bija būtiskas Imantam Ziedonim – izcilību, degsmi, sūtību, stāju un savpatību. Mēs ceram, ka šī gada laureāts zinātnē, ko noskaidrosim 3. maijā, būs labs iedvesmas avots ne tikai Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” aktivitātēs, bet arī sabiedrībai kopumā.

Dace Dzenovska – Oksfordas Universitātes, Sociālās un kultūras antropoloģijas institūta pētniece, doktora grāds sociālajā antropoloģijā. Pašlaik strādā pie viena no aktuālākajiem pasaules jautājumiem – pēta migrācijas un diasporas jautājumiem.

Uldis Bojārs – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieks, doktora grāds datorzinātnēs. Strādā pie tēmas, kas skar semantisko tīmekli "Saistīto datu izpēte, popularizēšana un ieviešana".

Dagnija Loča – Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra (RCRBIC) direktore, zinātniece, doktora grāds inženierzinātnēs. D. Loča ir kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmu biomateriālos pētījumu aizsācēja Latvijā. Tas ir ļoti perspektīvs virziens medicīnā, jo būtiski atvieglo pacienta pēcoperācijas atveseļošanos.

Pauls Daija – Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, doktora grāds filoloģijā. Pašreiz aktuālākās zinātniski pētnieciskās aktivitātes pie grāmatas, rakstu krājuma un monogrāfijas dažādās literatūras zinātnes nozarēs, savijot kopā vēstures un kultūras komponentes.

Leo Seļavo - Latvijas Universitātes un Elektronikas un Datorzinātņu institūta pētnieks, doktora grāds datorzinātnēs. Pašlaik strādā pie pētījuma projektā "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs".

Egils Stalidzāns - Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta pētnieks, doktora grāds inženierzinātnēs. Pašlaik nodarbojas ar matemātisko modelēšanu trijos starpdisciplināros projektos, ko vieno informācijas tehnoloģijas un matemātiskās modelēšanas pielietojums bioprocesu analīzē.

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.

Apbalvojuma sadarbības partneri – Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi, žurnāls Ieva, Sestdiena un draugiem.lv. Apbalvojumu organizē Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO un Jūrmalas pilsēta.

------------------------------------------------------------------

Sākusies pieteikšanās apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 2016  

2016. gada 6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Apbalvojums jau trešo gadu tiks pasniegts piecās nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un literatūrā. Pieteikšanās līdz 26. februārim. 

Šogad bērnu un jauniešu nominācijā “Rabarbers” meklēsim jaunieti vecumā no 13-25 gadiem, literatūras nominācijā “Bize” sagaidām audzēkņu pieteiktus literatūras skolotājus un tautsaumniecības nominācijā “Zemi es mācos” apbalvosim mazos un vidējos lauku uzņēmējus, kuri, veicot videi draudzīgu saimniekošanu, spēj attīstīt savu biznesu un nodarbināt citus, neaizmirstot par savas saimniecības sakoptību. Zinātnes nominācijā "Taureņu uzbrukums" aicinām pieteikties aktīvus zinātniekus, tikmēr novadpētniecībā īpaši meklējam tos, kuri izceļas ar jaunradi. Visās nominācijās tiek gaidīti pieteikumi arī no latviešu kopienām ārpus Latvijas, kuri aktīvi iesaistīti latvisko vērtību saglabāšanā svešumā. Apbalvojuma nolikums šeit.

------------------------------------------------------------------

Apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2015. gada laureāti

2015. gada 3. maijā Vidzemes koncertzālē "Cēsis" cildināti apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2015. gada nominanti un laureāti, kuri izceļas ar jaunradi, izcilību, stāju, sūtību, veiksmi, degsmi un savpatību. Ikviens laureāts saņēmis 3000 Eiro naudas balvu, ko nodrošina Borisa un Ināras Teterevu fonds un tēlnieces Olgas Šilovas veidoto Imanta statueti. Visi nominanti saņēmuši cildinājuma rakstus un rotkaļa Jura Leitāna gatavotās nozīmītes.

ZINĀTNE „TAUREŅU UZBRUKUMS“

Laureāts JURĢIS ŠĶILTERS - Latvijas Universitātes profesors, kognitīvo zinātņu pētnieks, kurš šai zinātnes jomai atvēris durvis arī Latvijā. Savos pētījumos viņš ir pievērsies valodai un tam, kā domājam, uztveram pasauli un sevi. Šobrīd viņa interešu lokā nonācis tas, kā latviešu valodā uztveram telpu.

Nominanti:

- Mārtiņš Boiko - aizrautīgs muzikologs, kurš sevī apvieno vairākus zinātniekus – antropologu, muzikologu, vēsturnieku. Viņa interešu lokā šobrīd nonākusi Latgales katoļu dziedājumu pētniecība.

- Harijs Tumans - harizmātisks vēsturnieks, kurš mūsdienu ikdienā spēj saskatīt antīko pasauli un senatnes pētījumos atrast pavedienus uz mūsdienās notiekošo. Viņš izgaismo vērtības, kas jau tūkstošiem gadu bijušas svarīgas ne vienai vien civilizācijai.

- Andris Ambainis – matemātiķis, kurš savu aso prātu un radošo izdomu  licis lietā, lai sapratu, ko kādudien spēs izskaitļot kvantu dators. Viņa degsmi nemazina tas, ka pats dators vēl nemaz nav radīts.

- Tālis Putniņš – jauns un talantīgs ekonomists, kurš  arī, esot Austrālijā, nezaudē saikni ar Latviju. Viņa degsme likta lietā, pētot ēnu ekonomiku.

- Kaspars Kalniņš – inženierzinātņu doktors, kurš savām zināšanām radis pielietojumu kosmosa tehnoloģiju izstrādē.  Viņš aizrautīgi realizē trakas idejas, kas iedvesmo un uzrunā ne vienu vien arī aiz Latvijas robežām.

DZĪVE LITERATŪRĀ “BIZE” 

Laureāte INESE ZANDERE rakstniece, kuras nozīme latviešu bērnu literatūrā nav novērtējama - viņa ir dzejniece, bērnu grāmatu apgāda "Liels un mazs" redaktore, libreta "Kartupeļu opera" autore un vēl, un vēl.

Nominanti:

- Ilze Sperga - jaunās paaudzes latgaliešu literāte, kuras valodas izjūta nākusi līdz ar pasaules sapratni no pašas bērnības. Grāmatas "Dzeiveiba" (2014) autore.

- Reinis Runcis – dzejas krājuma “elementi / 分身” (2014) autors. Grāmata izdota latviešu un japāņu valodā, ar japāņu mākslinieces Mami Nišijamas ilustrācijām.

- Inga Ābele – rakstniece, kultūrvēsturiskā romāna "Klūgu mūks" (2014) autore. Romānā Latgale kā svarīga Latvijas pastāvēšanas daļa un tās vienreizība pirmoreiz skatīta un ieraudzīta no Baltijas latvieša puses, ieraudzīta ar mīlestības un patiesas intereses pilnām acīm.

BĒRNI UN JAUNIEŠI “RABARBERS”

Laureāts - VALTERS DAKŠA, 17 gadus vecs Saldus 2.vidusskolas 11.klases skolēns un aizrautīgs grāmatu kolekcionārs, kura 5000 grāmatu kolekcija glabājas O. Kalpaka muzejā ‘’Airītes’’ un ir pieejama ikvienam muzeja apmeklētājam. Valtera sasniegums ir viņa patiesais patriotisms un latviskās kultūras izzināšana, tās vērtību novērtēšana. Viņš atšķiras no citiem jauniešiem ar padziļināto interesi par Latvijas vēsturi, tagadni, tās literatūru, kultūru un cilvēkiem, kas to rada.

Valters atzīst: „Skola var iemācīt cilvēkam mācīties, bet ne iemācīties būt par cilvēku. Tieši caur aktīvo ārpusskolas dzīvi un grāmatu meklēšanas piedzīvojumiem esmu iemācījies pārvarēt sevi, mācīties iet savu ceļu mērķtiecīgi, kā arī izprast pasauli un cilvēkus tajā nedaudz patiesāk. Mācies nebaidīties, jo bailes nogalina, uzdrīksties, jo uzdrīkstēšanās tās nogalina. Lai pasauli saprastu, mēs to sadalām milzum sīkās vienībās un, lai pēc tam to atkal apvienotu, ir jāpieliek lielas pūles.  Ar prātu tas ir neiespējami – vien ar dzīvotprieku’’.

Nominanti:

- Nils Jansons – (22 gadi) students un STRAUME inline skolas treneris, kurš popularizē ekstrēmo skrituļslidošanu jaunatnes vidū. Ir viens no dalībniekiem dokumentālajā filmā "Pazust Latgalē”.

- Andris Avotiņš - (25 gadi) aizrautīgs un iedvesmojošs pūču pētnieks, kurš mežā jūtas kā savā valstībā.

TAUTSAIMNIECĪBA "ZEMI ES MĀCOS"

Laureāts - ULDIS LEITERTS - uzņēmuma INFOGRAM dibinātājs. Infogr.am ir pasaulē vienkāršākā datu vizualizācijas aplikācija, kas ļauj katram bez dizaina un programmēšanas spējām radīt skaistas un interaktīvas infografikas. Produktu lieto vairāk nekā 2 miljoni žurnālistu, komunikācijas speciālistu un izglītības darbinieku visā pasaulē. Uzņēmums rada eksportspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību. Uldim raksturīga nesavtīga aizraušanās ar uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā un pasaulē.

Nominanti:

- Kaspars Ādams – 29 gadus vecais jaunietis Kaspars ir spējis uzņemties neiedomājamu risku, pienākumus un atbildību, izveidodams līdz šim Baltijā nepieredzētu tirgus sastāvdaļu un tradīciju - Liellopu izsoļu namu. Izsoļu nams Kaspara vadībā ar savu darbību ir spējis četros gados būtiski attīstīt gaļas liellopu nozari Latvijā. 

- Toms Ērenpreiss - Toms izceļas ar savu stāju un sūtību - atjaunot senču zīmolu, radīt sendienu vērtībās balstītu jaunu produktu un veiksmīgi to eksportēt.

- Artūrs Tereško - viens no zāļu tēju ražošanas celmlaužiem Latvijā. Turpinot ğimenes tradīciju, viņš no nelielas tēju manufaktūras paša mājā ir izveidojis nopietnu ražotni, iedvesmojot arī citus ar savu piemēru un ne tikai.

NOVADPĒTNIECĪBA “KEDAS”

Laureāts - VARIS AUZIŅŠ - gandrīz izzudušas Vidzemes folkloras kapellu tradīcijas atjaunotājs, latviešu basa instrumenta BASĪTE un tās spēles pētnieks un jaundibinātājs.

Nominanti:

- Aldonis Baldiņš - Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zelta cilvēks. Viņa spēles un rotaļlietas pazīst vai katrs bērns, kas ir bijis Brīvdabas muzejā. Baldiņš ir pētījis seno rotaļlietu vēsturi un izgatavošanas tehnoloģijas un šo iemaņu, spēlēties prasmi meistars ikdienā nodod jaunajai paaudzei.

- Starpnozaru mākslas grupa „Serde“ Aizputē - ar savu darbošanās degsmi un stingro stāju SERDE meklē būtisko un īpašo Latvijas tradicionālajā kultūrā un cilvēkos.

Pieteikšanās un kandidātu pieteikšana nākamajam apbalvojumam “Laiks Ziedonim” sāksies 2016.gada 6.janvārī www.laiksziedonim.lv.

------------------------------------------------------------------

Cildināšanas ceremonija 3.maijā aicina uz Cēsīm 

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” aicina uz apbalvojuma “Laiks Ziedonim” cildināšanas ceremoniju 3. maijā plkst. 19:00 Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Ceremonijā cildinās apbalvojuma nominantus un laureātus. Ceremonijā skanēs fragmenti no Imanta Kalniņa operas “Spēlēju, dancoju” fonda “Viegli” mūziķu izpildījumā. Biļetes pieejamas sākot ar 8. aprīli plkst.12:00 ekase.lv, Kino “Splendid Palace” Rīgā un Vidzemes koncertzāles “Cēsis” kasēs. 

Ceremonija būs iespēja skatītājiem piedzīvot Ziedoņa un Raiņa satikšanos mūzikā, jo tās mākslinieciskajā daļā skanēs epizodes no Imanta Kalniņa operas “Spēlēju, dancoju”, kurai Imants Ziedonis pēc Raiņa lugas motīviem veidojis libretu. Skaņdarbus kopā ar pavadošo sastāvu izpildīs fonda “Viegli” mūziķi: Renārs Kaupers, Jānis Holšteins-Upmanis, Māra Upmane-Holšteine, Raimonds Gusarevs, Jānis Strapcāns un koris “Balsis” Inta Teterovska vadībā. Pavadošajā sastāvā fonda “Viegli” draugi un atbalstītāji. Ceremonijas muzikālais vadītājs – Juris Vaivods.

Informācija medijiem šeit.

------------------------------------------------------------------

Noslēgusies pieteikšanās apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 2015!

Apbalvojuma mērķis ir iedvesmot, novērtēt un cildināt jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un savpatību. Ir sācies izvērtēšanas komisiju darbs, kas kulminēs 3.maijā, kad īpašā cildināšanas ceremonijā tiks paziņoti apbalvojuma nominanti un laureāti. Laureāti saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidotu statueti un 3000,- Eiro naudas balvu, ko nodrošina Borisa un Ināras Teterevu fonds.

------------------------------------------------------------------

Sākusies pieteikšanās apbalvojumam "Laiks Ziedonim" 2015  

2015. gada 6. janvārī, Zvaigznes dienā, Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Apbalvojums jau otro gadu tiks pasniegts piecās nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, tautsaimniecībā un literatūrā. Pieteikšanās līdz 13. februārim. 

Šogad bērnu un jauniešu nominācijā “Rabarbers” meklēsim jaunieti vecumā no 13-25 gadiem, literatūras nominācijā “Bize” sagaidām izdevēju pieteiktus autorus par konkrētiem, pēdējo divu gadu laikā izdotiem darbiem, un, visbeidzot, tautsaumniecības nominācijā “Zemi es mācos” šogad apbalvosim kādu mazo vai vidējo uzņēmumu, kas rada produktu vai pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību, spēj to eksportēt un pārsteidz ar savpatību. Zinātnes nominācijā "Taureņu uzbrukums" aicinām pieteikties aktīvus zinātniekus, tikmēr novadpētniecībā īpaši meklējam tos, kas izceļas ar jaunradi. Visās nominācijās tiek gaidīti pieteikumi arī no latviešu kopienām ārpus Latvijas, kuri aktīvi iesaistīti latvisko vērtību saglabāšanā svešumā.

------------------------------------------------------------------

Ar laureātu eksperimentālo meistarklasi gatavojamies Zvaigznes dienai

2015. gada 4. janvārī viesojāmies Priekuļos, kur SIA AUTINE klētī apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2014. gada laureāts tautsaimniecībā asmeņkalis Jānis Nīmanis ar komandu un 2014. gada laureāts zinātnē - profesors Vjačeslavs Kaščejevs sniedza eksperimentālu meistarklasi tandēmā, savienojot teorētiskus fizikas jēdzienus ar praktiskiem demonstrējumiem kalvē. Foto: Ģirts Raģelis

Atgādinām, ka 2014.gadā apbalvojumu zinātnē saņēma Vjačeslavs Kaščejevs - par pētījumiem kvantu nanoelektronikā. Tautsaimniecībā - Jānis Nīmanis - kalējs, pasaulē pieprasītu augstākās kvalitātes cirvju un nažu izgatavotājs. Novadpētniecībā - Slišānu saime - Ontona Slišāna bērni un mazbērni, kuri turpina tradīciju kopšanu un uztur kultūras dzīvi Upītē. Bērni un jaunieši - Ilga Ivanova - par darbu ar jauniešiem Zilupes pagastā. Par dzīvi literatūrā - Andris Vilks -  Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors kopš 1989.gada, vadījis LNB cauri digitalizācijas un Gaismas Pils celšanas procesam.

Laureātu lekcijas noslēdz pirmo "Laiks Ziedonim" sezonu

Vasaras nogalē, 19.augustā Imanta Ziedoņa radošajā muzejā "Dzirnakmeņi" Murjāņos notika apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureātu, nominantu, vizionāru, brīvprātīgo un atbalstītāju tikšanās. Ar lekcijām un nodarbībām uzstājās 2014.gada apbalvojuma laureāti. Vjačeslavs Kaščejevs (nominācija "Taureņu uzbrukums") dalījās savā pieredzē ar studentiem, atbildot uz visjocīgākajiem fizikas jautājumiem caur kvantu fizikas prizmu. Ilga Ivanova (nominācija "Rabarbers") demonstrēja metodi darbā ar jauniešiem, nemanot iesaistot aktivitātēs pat viskautrīgākos pasākuma viesus. Ontona Slišāna dzimta, bērni un mazbērni (nominācija "Kedas") mācīja Ziemeļlatgales dančus, un brāļi Jānis un Matīss Nīmaņi (nominācija "Zemi es mācos) mācīja, kas jāņem vērā, asinot nažus un cirvjus un kā pagarināt to mūžu. Pulcēšanās Murjāņos, "Dzirnakmeņiem" kļūstot par radošo muzeju, būs arvien biežāka, un katru vasaru tiks organizētas laureātu lekcijas un nodarbības, ar laiku pieejamas arī plašākai sabiedrībai. Pretendentu pieteikšana 2015.gada apbalvojumam sāksies 6.janvārī, Epifānijas dienā.

 

"Laiks Ziedonim" pirmie laureāti apbalvoti!

2014.gada 3.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - Gaismas pilī tika apbalvoti pirmie pieci apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāti. Katrā nominācijā cildināti arī nominanti, kuri katrs izcēlās ar savu izcilību, sūtību, stāju, degsmi, savpatību un veiksmi.

Nominācijas zinātnē “Taureņu uzbrukums” nominanti:

Līga Bērziņa-Cimdiņa - Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, vispārējās ķīmijas tehnoloģijas centra vadošā pētniece, profesore, jaunu biomateriālu izstrādes un to pētniecības virziena aizsācēja Latvijā.

Andris Urtāns - ūdens biologs, unikālas mazo upju attīrīšanas metodes “Liec upē akmeni” autors un īstenotājs, viens no Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta idejas autoriem un dibinātājiem.

Daina Taimiņa - matemātiķe, matemātikas vēsturniece un māksliniece, strādā Kornela universitātē un autore idejai par neieiklīda ģeometrijas mācīšanu un matemātikas popularizēšanu visplašākajai auditorijai ar tamborētām hiperboliskajām plaknēm. 

Edīte Kaufmane - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, akadēmiķe lauksaimniecības zinātnēs, bioloģijas doktore, mērķtiecīgu, aktīvu un starptautiski atzītu pētījumu rezultātā ir radījusi un turpina pilnveidot jaunas, Latvijas dabai piemērotas, augļu koku šķirnes. 

Laureāts: Vjačeslavs Kaščejevs - Latvijas Univesitātes asociētais profesors. Pēta kvantu nanoelektroniku, strādā pie kvantu sūkņu teorijas. Kā vienīgais no Centrāleiropas saņēmis Pasaules Ekonomikas foruma balvu - tai izvirza pasaulē spēcīgākos jaunos zinātniekus (ne vecākus par 40 gadiem), kuru zinātniskais ieguldījums un tehnoloģiskās inovācijas ir būtisks pagrieziens pasaules attīstībā.

 

Nominācijas par dzīvi literatūrā “Bize” nominanti:

Anna Kuzina - Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” veidotāja un vadītāja

Inese Zandere - bērnu grāmatu autore un redaktore, izdevniecības “Liels un mazs" dibinātāja

Jaunā Gaita - rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, kas ārpus Latvijas iznāk kopš 1955. gada, līdz 2013.gada beigām tapuši 275 izdevumi. Savā pastāvēšanas vēsturē JG bijusi vienīgā publikāciju platforma latviešu literātiem un kultūras dzīves veidotājiem no visas pasaules.

Laureāts: Andris Vilks - Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors kopš 1989.gada, vadījis LNB cauri digitalizācijas un Gaismas Pils celšanas procesam.

 

Nominācijas tautsaimniecībā “Zemi es mācos” nominanti:

Igurds Baņķis, meistardarbnīcas “ZEĻĻI” dibinātājs Valdemārpilī

Iveta Celkarte, Z/S Dieniņas Bērzciemā, zvejniecība trešajā paaudzē un lauku tūrisms

Mārtiņš Āboliņš, 22g.v. students, Z/S Āboliņi Vārmē, bioloģiska graudu’saimniecība

Grīnbergu ģimene, Z/S Adzelvieši Burtniekos, ražo kaņepju aizdaru, pulveri, kripatiņas un eļļu.

Eliasu ģimene, Z/S Svitkas, ābolu saimniecība Kauguros

Laureāts: Jānis Nīmanis, SIA Autine, kalējs, pasaulē pieprasītu augstākās kvalitātes cirvju un nažu izgatavotājs, ģimenes uzņēmuma īpašnieks Priekuļos.

 

Nominācijas novadpētniecībā “Kedas” nominanti:

Armands Loginovs, Lodzis - Geokešinga spēles entuziasts, kura izveidotie slēpņi ir aizraujošs tūrisma maršruts, kas izved pa mazzināmām vai nepopulārām takām, vēstures un dabas objektiem, meklētājiem pašiem liekot kļūt par dedzīgiem vēstures izzinātājiem un novadpētniekiem.

Andrejs Kovaļovs - Latvijas Republikas vēstniecības Spānijā pirmais sekretārs, attīstījis latviešu kopienas dzīvi Madridē.

Sandra Aigare - skolotāja, Rucavas tradīciju zinātāja, kopēja un iedvesmotāja

Māris Maskalāns - fotoprojekta “Nagļi LV-4631” autors, radījis paliekošu kultūrvēsturisku materiālu, nofotografējot visus Nagļu iedzīvotājus to ikdienas gaitās.

Laureāti: Slišānu saime - Ontona Slišāna bērni un mazbērni, kas turpina tradīciju kopšanu, jaunrada un uztur kultūras dzīvi Upītē, Šķilbēnu pagastā

 

Nominācijas bērniem un jauniešiem “Rabarbers” nominanti:

Artūrs Mitrevics - Rīgas Doma kora skolas 9.klases audzēknis, daudzpusīgs pianists

Dina Liepa - Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas “Kokle” vadītāja, ieaudzina bērnos latviskumu un lepnumu par savas tautas kultūru un tradīcijām

Rudīte Bukša - Balvu pamatskolas bibliotekāre, skolas rūķis, kas ikvienu iedvesmo lasīšanai

Alvis Balodis - Pirmā zinātnes centra Baltijas valstīs - bērnu zinātnes centra "Tehnoannas pagrabi" izveidotājs (1995) un vadītājs, visu ekspozīciju ideju autors.

Laureāte: Ilga Ivanova - Zilupes pagasta Pasienes Mazpulku vadītāja, labsirdīgu jauniešu iedvesmotāja

 

Foto: Ģirts Raģelis. Tēlnieces Olgas Šilovas radītā Imanta Ziedoņa statuete, ko fonds "Viegli" 3.maijā dāvināja Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 

Pieteikšanās un kandidātu pieteikšana nākamajam apbalvojumam “Laiks Ziedonim” sāksies 2015.gada 6.janvārī www.laiksziedonim.lv

-------------------------------------------