VADUGUNS

 
Apbalvojums "Laiks Ziedonim" 2017. gadā tiks pasniegts piecās nominācijās:
 
Apbalvojums Zinātnē „Taureņu uzbrukums” tiks pasniegts zinātniekam, kuram ir doktora grāds un kurš ir aktīvs pētniecībā kādā no nozarēm, kur Latvijā tiek piešķirts doktora grāds.
Vizionāri: Vjačeslavs Kaščejevs (2014. gada laureāts), Agrita Kiopa, Sandra Kropa, Gustavs Strenga, Jurģis Šķilters (2015. gada laureāts), Māris Saukāns, Egils Stalidzāns (2016. gada laureāts), Rolands Lappuķe.
 
Apbalvojums Novadpētniecībā „Kedas”
Nominācijā „Kedas” apbalvos cilvēkus vai cilvēku grupas, kuri aizrautīgi un radošā veidā darbojas latviskuma veicināšanā un latviskās kultūras tradīciju izpētē un attīstībā trimdā/ diasporā. 
Vizionāri: Aldis Austers, Jevgēņija Butņicka, Renārs Kaupers, Ilze Jurkāne, Andris Slišāns (2014. gada laureāts), Varis Auziņš (2015. gada laureāts), Rūta Šmite, Jānis Galzons (2016. gada laureāts), Jānis Holšteins - Upmanis, Elīna Vikmane.
 
Apbalvojums Tautsaimniecībā „Zemi es mācos”
Nominācijā „Zemi es mācos” apbalvojums 2017. gadā cildinās Latvijas cilvēkus, kuri mācījušies, strādājuši, stažējušies ārvalstīs un šīs zināšanas un prasmes iegulda Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Šī kategorija tiks realizēta sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
Vizionāri: Aigars Rostovskis, Ēriks Hānbergs, Daina Bruņiniece, Baiba Mikāla, Jānis Nīmanis (2014. gada laureāts), Aldis Gulbis, Ieva Ernštreite, Ants Grende, Laila Līduma, Daiga Bērziņa.
 
Apbalvojums nominācijā Bērni un jaunieši “Rabarbers”
Nominācijā “Rabarbers” 2017. gadā tiks cildināts kāds jaunietis vai jauniete vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir kā piemērs citiem, ir drosme iet savu ceļu un kuru dzīvē un darbībā izpaužas visas apbalvojuma vērtības.
Vizionāri: Mārtiņš Martinsons, Ilga Reizniece, Līga Rudzīte, Renārs Zeltiņš, Valters Dakša (2015. gada laureāts), Andris Jenerts (2016. gada laureāts), Dace Zariņa, Maija Jaunzeme.
 
Apbalvojums nominācijā Dzīve literatūrā “Bize”
Nominācijā “Bize” 2017. gadā cildinās izcilus bibliotekārus. 
Vizionāri: Aivars Berķis, Māra Zālīte, Līga Blaua, Ieva Kolmane, Inese Zandere (2015. gada laureāte), Aija Melle, Daiga Zirnīte (2016. gada laureāte), Jolanta Borīte, Ināra Kehre. 
 
 
Pieteikties vai tikt pieteikts var indivīds vai cilvēku grupa, kas ar izciliem sasniegumiem darbojas attiecīgajā nozarē un atbilst Apbalvojuma vērtībām.
 
Pieteikšanās no 6. janvāra līdz 2017. gada 24. februāra plkst.17.00 (Rīgas laiks).