2017. gada 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknē, norisinājās ceturtā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Apbalvojuma laureāti ir Laura Putāne, Kristaps Rikāns, Laima Liepiņa, Jana Kolbina un Kārlis Agris Gross. 

2017. gada laureāte novadpētniecībā "Kedas" Laura Putāne

2017. gada laureāts tautsaimniecībā "Zemi es mācos" Kristaps Rikāns

2017. gada laureāte par dzīvi literatūrā "Bize" Laima Liepiņa

2017. gada laureāte bērniem un jauniešiem "Rabarbers" Jana Kolbina

2017. gada laureāts zinātnē "Taureņu uzbrukums" Kārlis Agris Gross

Laureātu video autori Eva Ikstena, Jānis Kešāns un Roberts Brežģis.

2016. gada 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā norisinājās trešā apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Apbalvojuma laureāti ir Rūjienas mākslas skolas direktors Jānis Galzons, LLU profesors un LU vadošais pētnieks Egils Stalidzāns, Siguldas novada jaunrades centra mehatronikas pulciņa iedvesmotājs Andris Jenerts, ZS Ķelmēni īpašnieks Juris Paulovičs un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daiga Zirnīte.

2016. gada laureāts novadpētniecībā "Kedas" Jānis Galzons

2016. gada laureāts zinātnē "Taureņu uzbrukums" Egils Stalidzāns

2016. gada laureāts bērniem un jauniešiem "Rabarbers" Andris Jenerts

2016. gada laureāts tautsaimniecībā "Zemi es mācos" Juris Paulovičs

2016. gada laureāte par dzīvi literatūrā "Bize" Daiga Zirnīte

Laureātu video autori Eva Ikstena un Jānis Kešāns.

2016. gada 6. janvārī, Zvaigznes dienā, apbalvojuma "Laiks Ziedonim" vizionāri pulcējās svinīgās vakariņās, lai kopīgi vienotos un sadzirdētu, kādi laureāti katrā no nominācijām meklējami šogad. Atbilde meklējama katras nominācijas vizionāra uzrunā, kas kalpos par 2016. gada vaduguni.

Sandras Kropas referāts par nomināciju Zinātne "Taureņu uzbrukums" 2016

Andra Slišāna referāts par nomināciju Novadpētniecība "Kedas" 2016

Dainas Bruņinieces referāts par nomināciju Tautsaimniecība "Zemi es mācos" 2016

Ilgas Reiznieces referāts par nomināciju Bērni un jaunieši "Rabarbers" 2016

Aijas Melles referāts par nomināciju Dzīve literatūrā "Bize" 2016

Apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2016 pieteikšanās kampaņas klips

------------------------------------------------------------------

2015

 

2015. gada laureāti (Video autori - Jānis Kešāns, Eva Ikstena un Arvīds Barānovs)

 

 

 

 

 

 

 

2015. gada 6. janvārī, Zvaigznes jeb Epifāniju dienā, apbalvojuma "Laiks Ziedonim" vizionāri pulcējās svinīgās vakariņās, lai kopīgi vienotos un sadzirdētu, kādi laureāti katrā no nominācijām meklējami šogad. Atbilde meklējama katras nominācijas vizionāra uzrunā, kas kalpos par 2015. gada vaduguni. Video: Jānis Kešāns.

Jāņa Šipkēvica referāts par nomināciju "Rabarbers" 2015

 

Ievas Kolmanes referāts par nomināciju "Bize" 2015

 

Aigara Rostovska referāts par nomināciju "Zemi es mācos" 2015

 

Gustava Strengas referāts par nomināciju "Taureņu uzbrukums" 2015

 

Rūtas Jirgensones referāts par nomināciju "Kedas" 2015

------------------------------------------------------------------

2014

Apbalvojuma "Laiks Ziedonim" 2014 pieteikšanās kampaņas klips

Kārļa Kazāka referāts par nomināciju "Kedas" 2014

Māras Zālītes referāts par nomināciju "Bize" 2014

Ērika Hānberga referāts par nomināciju "Zemi es mācos" 2014

Rolanda Lappuķes referāts par nomināciju "Taureņu uzbrukums" 2014

Rūdolfa Minga referāts par nomināciju "Rabarbers" 2014

video: Kārlis Zemītis

2014. gada 6. janvārī, Epifānijas dienā